תכנית עסקית

תכנית אסטרטגית טובה מתורגמת לתכנית עסקית המבטיחה תמונה עסקית ארוכת טווח המהווה את "מפת הדרכים" ליישום, למעקב ולבקרת התהליך.

מרכיבים הכלולים בתוכנית עיסקית:

 • פרופיל חברה.
 • סקירה טכנולוגית - מאפיינים טכנולוגיים, שימושים ואפליקציות, יתרונות יחסיים ועוד.
 • ניתוח יכולות קיימות וחסרות על גבי שרשרת הערך הענפית (לדוגמא):
מו"פ - התאמות, פרוטוקול תקשורת. ייצור - אוטומציה, ייצור המוני, יתרונות לגודל, מבנה עלויות. הפצה - פריסה גיאוגרפית, מרכזי הפצה, ערוצי הפצה, יעדי הפצה. שיווק ומכירות - סגמנטציית לקוחות, מתחרים מרכזיים, מותג, חסמי כניסה. מכירות - צוותי מכירות, מאגרי לקוחות, אמצעים ויעדים, שירות לקוחות.
 • ניתוח התחרות - שחקנים מרכזיים, מיפוי מתחרים, זירות תחרותיות ועוד.
 • ניתוח לקוחות - מאפייני לקוחות, צרכי לקוחות, סגמנטציית לקוחות.
 • זיהוי ובחינת סוגי מוצרים - מאפיינים מרכזיים, מענה לצורך, סגמנטציית מוצרים.
 • ניתוח שוק - הגדרת השוק, מודלים של פעילות, חסמי כניסה, התאמה לשוק, נישות אפשריות, Mass Market.
 • זיהוי מגמות וגזירת פוטנציאל שוק - מגמות מרכזיות, גודל שוק, צמיחת שוק.
 • החזר ההשקעה (ROI).
 • בניית מערך השיווק.
 • בניית מערך המכירות.
 • בניית המערך התפעולי.
 • פירוט ההתפתחות הפיננסית.
 • קשרים עסקיים ותרומתם לעסק.
 • איכויות ניהוליות קיימות ובפיתוח.
 • השקעות נדרשות.
 • מבנה ארגוני ואיוש.