Change Types App - TACK אסטרטגיות צמיחה

Change Types App

לוגו פייסבוק
לוגו טוויטר
לוגו לינקדין

במציאות בה השינוי הוא קבוע, מיומנות ניהול השינוי היא הכרחית להמשך הצמיחה והשגשוג של הארגון. הניסיון להתגבר על אתגרי השינוי משותף לכולם, אך היכולת להתמודד עם אתגרים אלו בהצלחה משתנה מארגון לארגון.

ניהול של שינוי מוצלח נשען על מיצוי מלא של שלושה שלבים: הבנה, תכנון ויישום. על בסיס שלבים אלו ניתן לאפיין שישה סוגי ארגונים על-פי האופן בו הם מתמודדים עם השינוי. חמישה מהם אינם ממצים את כל מה שנדרש באחד השלבים או ביותר, ולפיכך עליהם להשתפר באופן שבו הם מתמודדים עם אתגרי שינוי מהותיים.

רק טיפוס אחד, ה-Change Champion ממצה את כל שלושת השלבים ולכן יכול לחגוג הצלחות.

בתום האבחון הארגוני של שלושת השלבים, ניתן למצוא פתרונות מותאמים לשלבי השינוי. היכרות עם מגוון הפתרונות הקיימים עבור כל שלב תסייע להתמודדות טובה יותר עם מה שניתן להעצים בארגון כדי להצליח בניהול השינוי. מדד ההצלחה החשוב ביותר לניהול שינוי נכון הוא מידת תמיכתם של האנשים בארגון בתהליך השינוי והתחושה שקיימת "רוח גבית" למהלך. לפיכך, כדי להצליח בניהול השינוי חשוב להיות עם "אצבע על הדופק" להלך הרוח בארגון, ולשאוף לאחוזי התמיכה הגבוהים ביותר שניתן להשיג בקרב העובדים והמנהלים.

מודל Change Types הוא פרי פיתוח ייחודי של צוות TACK אסטרטגיות צמיחה ושל ד"ר איתי שטרן מאוניברסיטת North Western בשיקגו.

המודל נתמך באפליקציית Change Types של TACK, המאפשרת באמצעות מענה על שאלון קצר, לאבחן איזה "טיפוס" הארגון שלכם וכיצד ניתן לשפר את ניהול השינוי בו.

הכל השתנה, משתנה, ישתנה.