סקר אקלים ארגוני - TACK אסטרטגיות צמיחה

סקר אקלים ארגוני

לוגו פייסבוק
לוגו טוויטר
לוגו לינקדין

מידת המחויבות של עובדים לארגון, למטרותיו וליישום האסטרטגיה העסקית שלו, לצד יישום התנהגותי של ערכי הליבה הארגוניים, הינם מאתגרי הניהול המרכזיים של כל ארגון.

מדידת רמת המחויבות (engagement) ומידת שביעות רצון העובדים היא כלי בדרך לקבלת החלטות בתוכניות העבודה הארגוניות, של יחידות ושל מנהלים.

סקרי אקלים ארגוני מתבצעים במערכת המאפשרת איסוף המידע, עיבודו והצגת ניתוחים ותוצאות על-פי חתכים ארגוניים רלוונטיים ונבחרים:

  • קבלת תמונת מצב של הארגון בעיני מנהלים ועובדים
  • הצבעה על תחומי עוצמה ותחומים לשיפור
  • בחינת נושאים ארגוניים בחתכי אוכלוסיה שונים בארגון
  • בחינת מגמות לאורך זמן
  • ערוץ תקשורת ואיסוף מידע
  • מסר לעובדים - ההנהלה מקשיבה לעובדים, הגברת מחויבות, תחושת השקעה ושיפור
אנשים מריחים מחויבות ריגשית ואת היעדרה מקילומטרים.טום פיטרס