אסטרטגיה עסקית - TACK אסטרטגיות צמיחה

אסטרטגיה עסקית

לוגו פייסבוק
לוגו טוויטר
לוגו לינקדין

מודל TACK לפיתוח אסטרטגיה עסקית כולל מענה על שאלות "לאן":

לאן בהיבטי צמיחה ופיתוח?

לאן בהיבטי הארגון ויכולות אופטימיזציה?

לאן בהיבטי השיווק והמיצוב?

שלבים ותפוקות בתהליך גיבוש המתווה האסטרטגי

מתווה אסטרטגיה עסקית - TACK אסטרטגיות צמיחה

שלב 1 - אסטרטגיה עסקית

 • ניתוח הפוטנציאל הנובע מנכסי הארגון (ראיונות של בעלי תפקידים רלוונטיים, ניתוח נתונים פיננסיים).
 • תמונת השוק והמתחרים, תוך בחינת מגמות בעולם - מחקרים, זיהוי מגמות מרכזיות.
 • גיבוש מפה אסטרטגית שמטרתה הצגת הפתרון השלם, יישור קו (Alignment) ומעבר ליישום אחיד.

תפוקות השלב: מפה אסטרטגית

מפת אסטרטגיה עסקית - TACK אסטרטגיות צמיחה

שלב 2 - תרבות ארגונית

 • תהליך ההתאמה של התרבות הארגונית לאסטרטגיה העסקית כולל:
 • הבהרת הייעוד, החזון וערכי הליבה של הארגון.
 • עיצוב תרבות ארגונית ומבנה ארגוני התומכים באסטרטגיה העסקית.
 • תכנון ניהול השינוי ותקשורו.

תפוקות השלב: תרבות ארגונית תומכת אסטרטגיה עסקית

שלב 3 - מדידת ביצועים

תהליכי משוב ובקרה המבוססים על ערכי הליבה של הארגון ומאפשרים זמינות ושקיפות של נתונים. תהליך מדידת הביצועים מאפשר להעצים את מעורבות העובדים והמנהלים בהשגת היעדים.

תהליכי מדידת הביצועים, שיועצי TACK מובילים בארגונים, כוללים בחינה והתאמה לרוחב הארגון, באופן שימנע ניגודי אינטרסים פנימיים.

 • קיימים 4 סוגים עיקריים של מדדים:
 • מדדי תוצאה
 • מדדי תפוקה
 • מדדי ביצוע
 • מדדים ניהוליים

תפוקות השלב: מדדי ביצוע בתהליך

שלב 4 - יישום

 • גיוס כלל המנהלים בארגון לתהליך.
 • תכנון תהליך חשיפה ויישור קו במעגלים ניהוליים מתרחבים.
 • תכנון התקשורת הפנים-ארגונית.
 • גיבוש מדדי תגמול מחודשים, התואמים את תפישת התרבות הארגונית הרצויה ואת היעדים הפיננסיים.

תפוקות השלב: יישום תהליכים תומכים (תקשורת, מנהלים, תגמול וכו')