אסטרטגיית משאבי אנוש - TACK אסטרטגיות צמיחה

אסטרטגיית משאבי אנוש

לוגו פייסבוק
לוגו טוויטר
לוגו לינקדין

מנהלי משאבי אנוש נעים על-פני שני רצפים שונים בהובלת הפעילות הארגונית שלהם:

האחד עוסק בהובלת ההטמעה של התרבות, הערכים והחזון בליווי הבניה וההטמעה של תהליכים תומכים ביישום האסטרטגיה העסקית של הארגון.

הרצף השני עוסק בבניית הכלים לתכנון ולהעצמת ההון האנושי בארגון ופיתוח כלי הניהול הרלוונטיים לכל שלב בחיי העובד בארגון - החל מתהליכי הקליטה, דרך ההתפתחותו האישית והמקצועית, מערכי המדידה והתגמול ומערך הרווחה.

לכן, לעיתים קרובות, קיימת אמביוולנטיות לגבי התמקמותו של מנהל משאבי אנוש בארגון ולגבי זהותו האישית והמקצועית. מחד, התמקמות של מנהיגות מקצועית, ייעוצית ואסטרטגית ומאידך, התמקמות ניהולית של הובלה שוטפת של כלים ומערכות, התומכים ביכולת הארגון לגייס, לפתח ולשמר את מיטב האנשים שיובילו אותו להישגים.

צוות TACK צבר ניסיון מתמשך בליווי מערכות משאבי אנוש בארגונים גדולים - החל מליווי בניית החזון ואסטרטגיית משאבי אנוש, דרך בניית כלל הכלים המסייעים למערך משאבי אנוש בארגון להגיע למצויינות, וכן בהקמת מערכות משאבי אנוש בארגונים קטנים ובינוניים, אם בניהול ישיר (outsourcing), אם באמצעות ליווי של מנהלי וצוותי משאבי אנוש מתחילת דרכם ואם בליווי אישי מתמשך של "השותפים הטבעיים" שלהם בכל ארגון.

מודלים לדוגמה:

 • תפקיד מערך משאבי אנוש בהובלת שינויים על-פי 8 השלבים של Kotter:
 • יצירת תחושת הצורך והדחף לשינוי ארגוני
 • בניית צוותי היגוי וקואליציות תומכות לשינוי הנדרש
 • בניית חזון וערכי ליבה
 • תקשור החזון והערכים
 • העצמת מנהלים לפעול על-פי החזון והערכים
 • בניית תהליכי quick-wins
 • בניית תהליכי שיפור מתמשך
 • מיסוד גישות חדשניות
 • בניית מערכות תומכות על-פי השכיחות הנדרשת בארגונים:
 • למידה והדרכה
 • פיתוח מנהיגות
 • סקרי שביעות רצון עובדים, ניתוחם ובניית תכניות הנגזרות מהם
 • חיבור תגמול לביצועים
 • בניית תכניות לעתודה ניהולית
 • תהליכי הערכת ביצוע
 • גיוס ושימור טאלנטים
 • מערכות שכר
ליווי מערך משאבי האנוש בארגון, מבוסס על פיתוח יכולות משאבי אנוש, לייצר פתרונות מסונכרנים עם צרכי הארגון העכשוויים, על-פי שלב החיים בו נמצא הארגון, יעדיו העסקיים ויכולות המנהלים והעובדים בו ליישם את תכניות העבודה הארגונית.