אסטרטגיה עסקית דינמית - TACK אסטרטגיות צמיחה

אסטרטגיה עסקית דינמית

לוגו פייסבוק
לוגו טוויטר
לוגו לינקדין

אסטרטגיה עסקית דינמית הינה מתודולוגיה שפותחה ב-TACK כמענה לתהליכי תכנון אסטרטגי של ארגונים הפועלים בשווקים המתאפיינים בקצב מהיר של שינויים.

מימוש אסטרטגיה עסקית דינמית מגדיל את הגמישות התכנונית ומקטין את העמימות המאופיינת בהמתנה לתוצאות של תכנון ארוך טווח הקיים בתהליכים אסטרטגיים מסורתיים.

אסטרטגיה עסקית דינמית - TACK אסטרטגיות צמיחה

SCANNING

השלב הראשון נועד לייצר תמונה רחבה ומדויקת ככל האפשר של הסביבה העסקית ושל השינויים האפשריים הצפויים בה, באמצעות: הקשבה ללקוחות, לעובדים ולמתחרים הישירים; איתור מגמות ושינויים בתמונה העסקית של הענף; איתור מוצרים תחליפיים ותעשיות מקבילות היכולים להשפיע על הארגון או על הסביבה התחרותית; בחינת השינויים הרגולטורים במדינה ומחוץ לה. האינטגרציה של המידע תסייע להצביע על המגמות העיקריות שאותרו, כבסיס לבחינה ולפיתוח של החלופות האסטרטגיות בטווחי זמן קצרים.

STORMING

על בסיס המידע החדש שנאסף, יכול הארגון לאתגר את הנחות היסוד של האסטרטגיה הקיימת ולהציב מספר חלופות לאסטרטגיה עסקית חדשה. במקביל, מתקיים תהליך סיעור מוחות לגיבוש ראשוני של מוצרים, שירותים או מודלים עסקיים חדשים התומכים באותה אסטרטגיה.

ה"פיצוח" בשלב זה יכול לנבוע Top-Down (מתפישה אסטרטגית לפיתוח העסקי) או Bottom-Up (מאיתור חדשנות לתפישת עולם אסטרטגית).

SIMULATING

כשהאסטרטגיה מוגדרת באמצעות ה"מסדרון האסטרטגי", מתחיל הארגון בהטמעת היוזמות השונות בפעילות החברה במתכונת של ניסוי מבוקר (פיילוט). התנסויות אלו יוצרות סימולציה להשפעות הכלכליות והארגוניות של השינוי האסטרטגי. שלב זה נועד להקטין את חוסר הוודאות, הקיים באופן מובנה בשינויים גדולים ולאפשר התמודדות גמישה אך מושכלת עם אתגרי הצמיחה הצפויים לארגון. בשלב הפיילוט נבחנים השינוים על פלחי אוכלוסיה קטנים, כך שהארגון יכול לבחון היטב את ההשפעה העסקית הצפויה ולקבל החלטה אם להרחיב את הפיילוט לכלל הלקוחות או לסגת מהכיוון הנבחן.

SUBMITTING

לאחר בחירת החלופות האסטרטגיות וניתוח ההשפעות של ההתנסויות הראשונות שבוצעו, מוטמע השינוי האסטרטגי כולו בפעילות העסקית השוטפת של הארגון ומפותחים מנגנוני מדידה ובקרה לבחינה מתמשכת של התוצאות. המשוב המתקבל מהעובדים, מהשוק ומהלקוחות מהווה בסיס למחזוריות חדשה של ארבעת שלבי האסטרטגיה הדינמית.

There's not a single business model. There are really a lot of opportunities and a lot of options and we just have to discover all of them.Tim O'Reilly