מיזוגים ורכישות - TACK אסטרטגיות צמיחה

מיזוגים ורכישות

לוגו פייסבוק
לוגו טוויטר
לוגו לינקדין

לעיתים קרובות חברות בוחרות לעשות את "הדבר הגדול הבא" באמצעות מיזוג.

מיזוגים ורכישות הם תהליכים מורכבים, הדורשים השקעה רבה, אך גם מכילים הזדמנות לצמיחה.

חמישה שלבים לניהול תהליך מיזוג אפקטיבי:

שלב 1 - קביעת יעדים, הקמת צוות וחדר מידע

 • בחינת הקשר לאסטרטגיה הכוללת
 • הצבת יעדים
 • בחינת החברות (Due Diligence)

שלב 2 - משא ומתן

 • האם העסקה כדאית?
 • כיצד תתבצע?
 • מה יהיו התחומים שיבטיחו הצלחה?
 • מה הם האישורים הרגולטוריים הנדרשים?
 • הסכמה על שלבי המשא ומתן

שלב 3 - לקראת אינטגרציה

 • שילוב החברות כיצד?
 • תכנון ניהול השינוי
 • תכנון האינטגרציה התפעולית
 • תכנון התקשורת

שלב 4 - אינטגרציה

 • סגירת העסקה
 • השלמת תהליכי התכנון
 • בניית צוותי עבודה משותפים
 • מיקוד ביעדים פיננסיים ואסטרטגיים
 • בניית הסכמה על מרכיבים בתרבות הארגונית
 • העצמת היכולות
 • טיפוח מוטיבציית העובדים ושימור אנשי מפתח

שלב 5 - הערכה ובקרה

 • תהליכי הערכה ושיפור תמידיים
 • ישום אמצעי בקרה ומעקב
חושבים בגדול, מתחילים בקטן, מתקדמים מהר.