Idea Lab | ניהול חדשנות | מעבדת חדשנות - TACK אסטרטגיות צמיחה

Idea Lab - ניהול חדשנות

לוגו פייסבוק
לוגו טוויטר
לוגו לינקדין

מודל TACK לניהול חדשנות ארגונית, מרכז את התקדמות בחירת הרעיונות ויישומם על ציר הזמן.

במהלך התהליך עוברים הרעיונות 4 צמתי החלטה: שני צמתי ההחלטה הראשונים עוסקים בשאלות של היתכנות וכדאיות (go/no-go). הצמתים האחרונים מתמקדים בהמלצות לשדרוג והתאמות.

  • ההחלטות בצמתי ההחלטה מבוססות על איסוף מידע וביצוע אנליזה בארבעה מישורים:
  • כדאיות כלכלית
  • היתכנות טכנולוגית
  • תרומה למותג ולמובילות החברה
  • היתכנות רגולטורית והתאמה למדיניות החברה

מודל TACK לניהול חדשנות

מודל ניהול חדשנות ניהולית - TACK אסטרטגיות צמיחה
מודל TACK לניהול חדשנות אירגונית הכולל את השלבים: 1. בניה של מפת החדשנות הכוללת 2. גיבוש מאגר הרעיונות הארגוני 3. צומת החלטה ראשונה - על בסיס ידע ארגוני 4. סינון על-פי תכנית עסקית ומשאבים 5. צומת החלטה שניה - על בסיס תכנית עסקית 6. בניית אב טיפוס 7. פיילוט פנימי אלפא 8. צומת החלטה שלישית - על בסיס גרסת אלפא 9. פיילוט לקוחות ביתא 10. צומת החלטה רביעית - על בסיס מחקר לקוחות 11. השקת המוצר / השירות 12. העברה חמנהל המוצר / השירות.
הבעיה היא המודעות לחוסר סדר במושגים שלנו, והיא יכולה להיפתר באמצעות הכנסת סדר ראשית במושגים עצמם.לודוויג ויטגנשטיין