IDEA LAB | ניהול חדשנות - TACK אסטרטגיות צמיחה

Idea Lab - ניהול חדשנות

לוגו פייסבוק
לוגו טוויטר
לוגו לינקדין

מערכת Idea Lab לניהול חדשנות ארגונית, מאפשרת לנהל קמפיין של איסוף רעיונות על-פי קטגוריות, תגובות המשתתפים, בחירה והתלבטות, כמו גם דירוג וסינון.

  • כל קמפיין במערכת Idea Lab מאפשר:
  • הצפה של רעיונות וסינונם - כל עובד בארגון יכול להציע רעיונות ו/או להגיב על רעיונות קיימים
  • פורום - לדיון בכל רעיון
  • Rating (הערכה ודירוג) - הצגת דירוגי הרעיונות בקטגוריות שונות ובמצטבר
  • מעקב אחר בדיקת היתכנות - על-פי שלבים שיקבעו מראש (מחקר, מודל עסקי, משמעויות וכו')
  • בחירת רעיונות מובילים - הצגתם ואיסוף תגובות ודירוגים מכלל העובדים
מוטב שתתחילו לשחות; אחרת אתם עלולים לצלול כמו אבן.בוב דילן