LEAP | לימודים וקריירה - TACK אסטרטגיות צמיחה

LEAP - לימודים וקריירה

לוגו פייסבוק
לוגו טוויטר
לוגו לינקדין

LEAP כלי אבחוני, שפותח עבור MAKO, המבוסס על מחקרים וסקרים מעמיקים שהועברו למאות משתתפים

מנגנון הניבוי העומד מאחורי הכלי פותח על ידינו ב- TACK.

הכלי משמש ליעוץ לימודים, ומתבסס על מחקר מהימן ומתוקף שערכנו בקרב משיבים בגילאי 40-22 בארבעה גלים של מיקוד ותיקוף מחקריים. המחקר בחן את מידת התאמתם של המשיבים לתחומי לימוד לפי דיווחם העצמי. על סמך ממצאי המחקר נבנה הכלי.

השאלון בנוי מהיגדים הממפים מאפיינים אישיותיים, מוטיבציות וערכים וכן מתייחס לשיקולים פרקטיים הרלוונטיים לאנשים בבחירת תחום הלימוד המתאים עבורם.

היגדי השאלון קובצו ל"אשכולות" (עולמות תוכן) המאגדים תחומי לימוד שונים. קיבוץ תחומי הלימוד לאשכולות התבצע על ידי היועצים והחוקרים בחברת TACK ובהסתמך על מחקרים שונים, על תיאוריות אישיות בפסיכולוגיה ועל בסיס המחקר המצטבר.

תוצאות הכלי מציגות למשתמש בו את אשכולות הלימוד שנמצאו כמתאימים לו ביותר ובכך הוא מקבל הכוונה מקצועית להמשך עתידו.

בהמשך ניתן ללמוד ולהכיר כל תחום בתוך כל אשכול, להבין מהן אפשרויות התעסוקה העתידיות ולקבל הערכה של רמת השכר בתפקידים התחלתיים ובתפקידי המשך.

איך זה עובד?

LEAP | MAKO | לימודים וקריירה - TACK אסטרטגיות צמיחה