סקר שירות פנים | ממשקים | סקר לקוחות - TACK אסטרטגיות צמיחה

סקר שירות פנים (ממשקים) וחוץ

לוגו פייסבוק
לוגו טוויטר
לוגו לינקדין

אחת העוצמות ביישום תהליכים ארגוניים, נובעת מהיכולת של יחידות ארגוניות התומכות בשרשרת הערך הארגונית, לתמוך ולקדם נושאים הנמצאים במקביל בתחומי אחריותם.

מדידת איכות עבודת הממשקים ושביעות הרצון מתהליכי שירות הפנים בארגון מתאפשרת באמצעות מערכת ייעודית לבחינת תהליכי ספק-לקוח בארגון. המערכת מאפשרת:

  • בחירה של הנושאים הקריטיים להצלחה של כל יחידה בתלות ביחידה השניה
  • הערכה ומשוב על כל נושא קריטי
  • עיבוד סדרי העדיפויות של היחידות הנמצאות בתלות הדדית
  • הצפה לצורך תיאום הציפיות ההדדי בממשקים
  • דוחות לכל ממשק ודוח ארגוני
אמון - זוהי התרומה החשובה ביותר לקיומם של יחסים בין אנשים. האמון יכול להיות, בפשטות, כל ההבדל בין הצלחה לכישלון.טום פיטרס