מיזוג בחמישה שלבים

לוגו פייסבוק
לוגו טוויטר
לוגו לינקדין

בעשור האחרון נרשמת עליה מתמדת במספר החברות שבוחרות בתהליכי מיזוגים ורכישות כאסטרטגיה שתביא לצמיחה. המגמה הכלל עולמית הזו, שמושפעת מהגלובליזציה, השינויים הטכנולוגיים והליברליזציה של השוק, מביאה איתה הרבה יותר כישלונות מאשר הצלחות. בחירה באסטרטגית מיזוגים דורשת מהחברה גיוס משאבים בתחום המידע וההבנה, ההון האנושי והפיננסי, החזון והיוזמה. על מנת להגשים את הציפיות ולמזער את הסיכון כדאי להשאיר את המיתוסים והאמונות הרווחות בצד, ולעבוד בתהליך רב שלבי, שיטתי וממוקד מטרה. בתהליך המוצע חמישה שלבים שמסתמכים אחד על השני, ומתחילים עוד לפני שמתקיים משא ומתן כלשהו על העסקה העתידית.

שלב ראשון: קביעת יעדים, הקמת צוות וחדר מידע

כדי שעסקה תצליח, צריך לברר מה הקשר שלה לאסטרטגיה הכוללת של החברה. לשם כך צריך לקבוע את היעדים האסטרטגיים והפיננסיים שהעסקה צריכה להשיג. קביעת היעדים צריכה להתבסס על איסוף וניתוח של מידע עוד לפני כל מגע רשמי עם חברת המטרה. המידע צריך לכלול את הנקודות הבאות: מוצרים, שווי שוק, תהליכי עבודה ואסטרטגיות, מצב פיננסי ומשפטי, תרבות ארגונית, מבנה ארגוני, צוות בכלל ואנשי מפתח בהנהלה ובקרב העובדים בפרט. המידע יסייע בקביעת היעדים, אך גם יניח תשתית לעבודה משותפת בשלב ההתמזגות. בשלב זה, במקביל לגיבוש אסטרטגיית הרכישה, חשוב לערוך בחינה של אלטרנטיבות.

שלב שני: משא ומתן

במהלך המשא ומתן צריך להתמודד עם השאלות הבאות:

האם העסקה כדאית? איך היא תתבצע? מה יהיה מחירה? מה הם הנושאים שטיפול בהם יבטיח את הצלחת ההתמזגות? מה מצב האישורים הרגולטורים? איך יתנהל המשא ומתן?

מטרות:

1. המשך בניית גוף ידע מקיף על חברת המטרה

2. יצירת אווירה מועילה שתביא למשא ומתן מוצלח

3. ניהול משא ומתן שיביא למחיר נכון

4. הנחת אבני יסוד לשלבים הבאים

פעולות להשגת המטרות:

1. איסוף וניתוח של מידע, תוך ניצול העובדה כי ישנו מפגש פורמלי עם חברת המטרה.

2. הערכה של התרבות הארגונית בחברת המטרה

3. הדרכה של אנשי צוות המשא ומתן בגישה ובהתנהגות

4. הערכה של אנשי מפתח בחברת המטרה

שלב שלישי: לקראת אינטגרציה

אחרי שהתקבלה ההחלטה לבצע את העסקה צריך להתמודד עם האתגר הבא, איך לשלב את שתי החברות. בחינת השאלה הזו מורכבת מהרבה החלטות ותלויה במגוון בעלי תפקידים. כדי לעמוד באתגר מומלץ לאמץ תהליך שיטתי ומסודר של קבלת החלטות. למעשה, בשלב הזה נערך התכנון המוקדם של השלב הבא: האינטגרציה, מטרה נוספת היא יצירת אווירה של שיתוף פעולה בין הצוותים של שתי החברות.

פעולות:

1. ניסוח נהלים מנחים לאינטגרציה

2. קבלת החלטות לגבי התחומים ודרכי ההשתלבות

3. תכנון ביצוע האינטגרציה ברמה האסטרטגית וברמה התפעולית

שלב רביעי: אינטגרציה

העסקה סגורה. זה השלב בו צריך לגשת לבצע את תוכנית ההשתלבות של שתי החברות.

מטרות:

1. השלמת פעולות ההכנה שלא היו יכולות להיעשות בשלבים הקודמים

2. עשייה למען השתלבות פיזית של חברת המטרה

3. בנייה מחדש של הארגון לאור היעדים האסטרטגיים והפיננסיים שהוגדרו בראשית התהליך

פעולות:

1. מנהיגות שתהווה מודל מחויב ופתוח לתהליך

2. בניית צוותי עבודה משותפים

3. התמקדות ביעדים פיננסיים ואסטרטגיים

4. שמירה על גמישות ואפשרות לשינויים

5. העצמת יכולת ויצירת מוטיבציה בקרב העובדים

שלב חמישי: הערכה

מרכיבי מפתח בהצלחת תהליכי מיזוג ורכישה הם הערכה ושיפור בלתי פוסקים. אחרי האינטגרציה ובמהלך החיים של הארגון החדש חשוב ליישם באופן מודע אמצעי בקרה ומעקב. הערכה שיטתית ומובנית במערכת, מספקת מידע מעשי ועונה על השאלות הבאות:

1. האם היעדים שהוצבו בראשית התהליך התממשו?

2. אלו סוגיות עלו כתוצאה מהמיזוג, וכיצד יש להתמודד איתן?

3. מה נלמד במהלך המיזוג או הרכישה, וכיצד ניתן להשתמש במידע זה בעתיד?

נובמבר 2004