Fast and Dynamic Strategy

לוגו פייסבוק
לוגו טוויטר
לוגו לינקדין

לבנות במהירות אסטרטגיה מותאמת לזמנים משתנים

באמצעות אסטרטגיה דינמית, ניתן להגדיל את הגמישות התכנונית ולהקטין את העמימות המאפיינת את ההמתנה לתוצאות של תכנון ארוך טווח.

התהליך בנוי מארבעה שלבים, השניים הראשונים מגבירים אי וודאות והשניים הבאים מייצרים בהירות ויכולת קבלת החלטות.

SCANNING

מיפוי מהיר באמצעות מתודולוגיית אבחון דינמי, המאפשרת לזקק את כלל המידע הארגוני הקיים והשלמת חוסרים לכדי תמונה בהירה ומוסכמת של אתגרי המציאות.

STORMING

הצעת חלופות, באמצעות מתודולוגיית תרחישים, וגיבוש הסכמה על התסריטים הרלוונטיים והמענה להם, תוך הסכמה גם על המדדים המאפשרים החלטה.

SIMULATING

בתהליך אסטרטגי קלאסי נמתין לתהליכי היישום הגדולים, בתהליך האסטרטגיה המהירה נתחיל לבחון יישומים באמצעות פיילוטים מיידיים לקהלי יעד מוגדרים. פיילוט מוצלח יועבר להרחבה, פיילוט פחות מוצלח יועבר לתהליכי תחקיר.

SUBMITING

העברת הפיילוטים המוצלחים ליישום ארגוני מורחב ובקרה מדוייקת על היישום, לאור התוצאות המצופות.

"במבט אחד" - לתמיכה בתהליך, תוקם מערכת One View המאפשרת את בניית היישום והבקרה במקביל לתהליך התכנון.

אסטרטגיה עסקית דינמית - TACK אסטרטגיות צמיחה

הרחבה על אסטרטגיה דינמית ומהירההרחבה על מערכת One View

סרטון על תכנון ויישום במבט אחד


ליצירת קשר


אפריל 2020