מפת השינויים - ההיבט הארגוני

לוגו פייסבוק
לוגו טוויטר
לוגו לינקדין

הניתוח שלנו את מפת השינויים הצפויים בזירה העסקית והארגונית בעקבות משבר הקורונה, מציג את המחוללים הבאים:

מבט השינויים בהיבט הארגוני - חיים מרחוק, ביזור, פרקטיקות חדשות מתוך עולם העבודה העתידי, מורכבות וערכים סותרים, איזון בין ביזור לשליטה, איזון בין חוויה אנושית לטכנולוגית, איזון בין מסורת לחדשנות, חיזוק תחושת הערך והמשמעות

התובנות שלנו, או - מה נדרש מארגונים היום:

  • איזון בין ביזור לריכוזיות - ולכן, יש לבנות מודל הפעלה חדש, הנשען על מבנה ארגוני דינמי ועל תהליכי עבודה מבוססי אג'ייל.
  • איזון בין חוויה אנושית לטכנולוגית - ולכן, נדרשים כישורים בין אישיים ודיגיטליים לכולם, תוך פיתוח מודלים גמישים יותר של העסקה.
  • איזון בין מסורת לחדשנות - ולכן, לצד פיתוח מודלים עסקיים חדשים, יידרשו תהליכים של חדשנות המבוססים על ערכים ועל תרבות המעודדת חדשנות.
  • חיזוק תחושת הערך והמשמעות - ולכן, ארגונים צריכים לפתח People Strategy שתתבסס על ערכים, על מחוברות ועל אכפתיות לכלל מחזיקי העניין.

אפשר להמשיך לדבר על כך עם לירון גרייף


אפריל 2020