תכנון פיננסי ותזרים בתנאי פתיחה שונים

לוגו פייסבוק
לוגו טוויטר
לוגו לינקדין

בתחילת חודש מרץ, מעט לאחר אישורי תכניות העבודה והתקציבים לשנת 2020, חברות נאלצו לנקוט בצעדים חריגים ומהירים בעקבות מגפת הקורונה - הוצאת אנשים לחל"ת, פיטורים, חיסכון בהוצאות, עצירת תשלומים, ניהול משאבים אחרת ומרחוק ובעיקר תגובות כמעט ספונטנית למצב החדש.

מצד שני, חברות "חיוניות" מצאו עצמן בשיא של ביקושים, תוך שהן נאלצות להיענות לצרכי הלקוחות בכלים חדשים ובמציאות ארגונית חדשה.

התוכניות, שלא מזמן הושלמו, נותרו מיותמות וההשוואה בינן לבין המצב בפועל מחזקות את חווית התסכול בהנהלה, בדירקטוריון ובקרב מחזיקי עניין נוספים.

ארגונים שונים הגיעו למשבר בתנאי פתיחה שונים:

החוזקות והחולשות של הארגון - מינוף וחוסן פיננסי, גמישות בהוצאות לזמן קצר ובינוני, יכולת הארגון להסתגל לשינויים, איכות הניהול ומשאבי האנוש, שוני בהתנהגות העובדים והיחס לארגון בשעת משבר, ניסיון ויכולת הסתגלות לתנאי עבודה חדשים ועוד.

ההשפעות החיצוניות, הסיכונים וההזדמנויות של הארגון כתוצאה מהמשבר - השינוי בביקוש למוצרים והיכולת לספקם, התנהגות לקוחות / צרכנים, שינויים במחירי התשומות וזמינותם, תקנות רגולטוריות חדשות, תמיכות ממשלתיות ועוד.

בנוסף, אחד האתגרים המרכזיים בזמנים אלו הוא ניהול תזרים המזומנים של החברה. גם כאן, נדרש תכנון מחודש של התזרים תוך הבנת התקבולים העתידיים וההוצאות הצפויות ובמידת הצורך, לפעול להשגת מקורות מימון נוספים.

כדי להשיג מימון ממשקיעים או בנקים חשוב להמחיש את יכולת הארגון להתמודד עם האירוע ולהראות את הפוטנציאל העסקי בטווח זמן קצר ובינוני.

הכנסות

הוצאות

תזרים מזומנים

השפעות חיצוניות

שינוי בביקוש למוצר

גישה ללקוחות

הגבלת זמינות עובדים

שינוי בחוקי העבודה

תמיכה ממשלתית

תשלום מלקוחות

חוזקות / חולשות

יכולת אספקה

תפקוד ערוצי המכירה

גמישות בהוצאות

יעילות עובדים

זמינות הון

איכות ותמיכת משקיעים

זה הזמן להרים את הראש ולתכנן את הצעדים המתבקשים למחצית השנייה של 2020 תוך הסתכלות מפוכחת על מצב הארגון ועל היכולת להתייעל ולהתמודד עם ההשפעות העתידיות של האירוע.


ליצירת קשר


אפריל 2020