לצאת לאוקיינוס הכחול

לוגו פייסבוק
לוגו טוויטר
לוגו לינקדין

איך משיגים יתרון בשוק תחרותי?

עפ"י W. Chan Kim, Renee Mauborgn

בעולם העסקי מתקיימים שני סוגים של מרחבים. הראשון הוא זה המכיל את האוקיינוסים האדומים, כלומר את התעשיות והשווקים המוכרים. אלה מרחבים בעלי מסגרת וגבולות ידועים, בהם ארגונים מנסים להתבלט כדי לקבל נתח גדול יותר, שתמיד בא על חשבון אחרים. לאורך זמן, גבולות המרחב מייצרים תחרות ומקטינים את היכולת לצמיחה משמעותית. לעומתם, אוקיינוסים כחולים הם כל אותם מרחבים שעדיין אינם קיימים היום. אלו שווקים לא ממומשים, שבהם הביקוש נוצר לראשונה. התחרות עוד לא הגיעה לשם, ולכן הם מהווים הזדמנות אמיתית לצמיחה משמעותית.

Value Innovation היא שיטה לשבירת האיזון התחרותי בשוק, בדרך ליצירת כללי משחק חדשים.

value Innovation - מודל
COST - BUTER VALUE - VALUE INNOVATION הסבר מפורט בטקסט

אימוץ האסטרטגיה של האוקיינוס הכחול, מאפשרת הכתבה של כללי המשחק. השלב הראשון הוא ההבנה כי חדשנות אינה נובעת מהחברה עצמה, אלא ממהלכים האסטרטגיים שמתווים את פעילותה. בניגוד להוספת ערך, Value Innovation נוצר באמצעות יישום הגיון אסטרטגי שונה מזה שמכתיב את השוק הקיים. ישנן מספר דרכים ליצירת חדשנות מתוך אסטרטגית האוקיינוס הכחול.

מרכיבי הניווט לאוקיינוס הכחול:

תעשיות אלטרנטיביות

לזהות מוצרים או שירותים בעלי צורה ופונקציה שונות, אבל שמספקות את אותה מטרה. זאת בניגוד למוצרים או שירותים בעלי צורה שונה, המציעים פונקציונליות זהה.

קבוצות אסטרטגיות בתעשיות קיימות

לאתר ולהבין את הגורמים המניעים לקוחות לעבור מקבוצה אסטרטגית אחת לשניה.

שרשרת הקונים

לבחון את שרשרת הקונים ולזהות את ההבדלים בתפיסת הערך של כל הגורמים השונים המרכיבים אותה.

הצעת מוצר או שירות משלים

לזהות ולהגדיר מהו הפתרון הטוטאלי אותו מחפשים הקונים במוצר או בשירות מסוים. לשים לב לשלבים בתהליך השימוש במוצר: מה קורה לפני, תוך כדי ואחרי.

אסטרטגיית אוקיינוס אדום

אסטרטגיית אוקיינוס כחול

להתחרות במרחב השוק הקיים

ליצור מרחב חדש ללא תחרות

לנצח את התחרות

להפוך את התחרות ללא רלבנטית

לנצל את הדרישה הקיימת

ליצור ולתפוס דרישה חדשה

לקיים את יחסי החליפין בין ערך לעלות

לשבור את יחסי החליפין בין ערך לעלות

להתאים את פעילות החברה לבחירת אסטרטגיה של נבדלות או עלות נמוכה

לגייס את פעילויות החברה במאמץ ליצור נבדלות ועלות נמוכה

יצירה או הוספה של ערך

חידוש בערך - ערך חדשני

אוקטובר 2005