הפוליטיקה של השינוי

לוגו פייסבוק
לוגו טוויטר
לוגו לינקדין

תנאי בסיסי בהובלה של שינויים, הוא היכולת למפות את מרכיבי הפוליטיקה הפנים אירגוניים, ולהשתמש בידע הממופה, כמרכיב משמעותי בהצלחת יישום השינוי הרצוי.

שאלות הפוליטיקה הפנים אירגונית:

  • מהי מערכת ההיכרויות והנאמנויות באירגון?
  • מהו תיוגו של מוביל השינוי?
  • אילו אינטרסים אישיים יפגעו כתוצאה מהשינוי המוצע?
  • האם השינוי הנדרש הוא מהפכה/שינוי רבתי או ממוקד ויבוצע בשלבים?
  • עד כמה נכון לזהות את השינוי עם ראש האירגון ולהפוך אותו לסוכן השינוי המרכזי?
  • האם מובילי השינוי ומעגל המשתתפים המושפעים, יזכו בפירות השינוי בטווח זמן נראה לעין?

מהלכי שינוי רבים מונעים, לפני שניתן מענה מספק ומתוקשר לכלל המרכיבים הפוליטיים, ששאלות אלו מציפות. אם בשל הפחד האירגוני המשתק מדיון פתוח בסוגיות אלו, ואם בשל הדחקה של סוגיות אנושיות לתחום שלא מדברים עליו; לא מתחשבים בו ולכן אינו קיים. הפוליטיקה האירגונית, הינה רובד תוסס ומבעבע, שאין להתעלם ממנה.

בצוות TACK הצטברה מומחיות רבה, בליווי ובניהול שינויים; בכל אחד מהמקרים הפעולה הראשונה שמבוצעת הינה, בניית מפה של כוחות השינוי לפי מידת המחויבות לשינוי ומידת ההשפעה על השינוי.

1. מיפוי כוחות השינוי

מיפוי וסיווג של כוחות השינוי לכוחות מקדמים וכוחות בולמים, מאפשר בניה של תוכנית ניהול השינוי, המכירה גם בעולם הסמוי ובעוצמות ההשפעה שלו על השינוי המתוכנן.

2. פענוח מערכת הנאמנויות והקליקות באירגון

כדי לגייס סוכני שינוי מרכזיים (לעיתים סמויים) ולהפוך אותם למשפיעים באמצעות קירבה לתהליכי קבלת ההחלטות.

3. שיתוף אנשי האירגון בניהול השינוי

האמצעי החשוב ביותר להתמודדות עם הפוליטיקה של השינוי, כמו גם עם התנגדויות ענייניות, כאשר אנשי האירגון (באמצעות צוותי שינוי המורכבים מאנשי מפתח שאותרו) ישותפו וירגישו חלק מהתהליך כולו, כמות ועוצמת ההתנגדויות יפחתו משמעותית.

4. שמירה על הוגנות

תנאי משמעותי נוסף הוא שמירה על הוגנות בתהליך ניהול השינוי והתייחסות הוגנת לאנשים המושפעים ממנו.

5. גיוס סוכני שינוי

סוכני השינוי צריכים להיבחר הן מטעמים ענייניים (מנהל המחלקה שמחלקתו מרכזית בתהליך השינוי) והן מטעמים פוליטיים (אנשי מפתח בקבוצות השפעה כגון ראשי וועדים או עובדים ותיקים ובעלי השפעה חברתית נרחבת).

6. האווירה לאורך התהליך

לאורך תהליך השינוי יש למקם צמתי בקרה, בהם יבדקו האווירה וההתייחסות לשינוי בקרב אנשים המייצגים קבוצות שונות. המטרה היא לזהות בזמן אמיתי תאי התנגדות ולהתמודד איתם, הן באמצעות שיתוף אנשים נוספים וגיוסם לתהליך והן באמצעים אחרים.

פברואר 2007