Equalizer TM

לוגו פייסבוק
לוגו טוויטר
לוגו לינקדין

ה- Equalizer במשמעותו המקורית הינו לוח גדול של כפתורים, באמצעותו ניתן לייצר איזון בקצב ובעוצמה של הופעת צלילים ו/או תאורה.

ה- Equalizer שפיתחנו ב- TACK הינו כלי הממפה את צירי הערך והמשמעות בחייו של האדם או האירגון ומגדיר את נקודת האיזון הרצויה, זו המווסתת בין הרצפים והופכת אותם מערכים סותרים לערכים משלימים.

ה- Equalizer בנוי כמפה המגדירה צירים של משמעות וערך ומתכללת אותם לתמונת עולם. המפה מהווה את הבסיס להתנהגויות האירגוניות והניהוליות הרצויות ביחס ליעדי האירגון, והיא גם מספרת לנו ממה עלינו להימנע.

מתודולוגית העבודה לבניית ה- Equalizer, מבוססת על מחקרי עומק, באמצעותם מגיעים לרבדים של החוויה האישית וחושפים את המודלים המנטליים של אוכלוסיה רלוונטית.

במחקר שערכנו על מנת לבחון מה מייצר את תחושת הערך המוסף של לקוחות אירגון שירות גדול ומוביל, התגלו 4 ערכים מרכזיים: מוניטין, חשיבה מערכתית, הקשר האישי ותחושת המחויבות וההתגייסות של נותני השירות ללקוחותיהם.

את המשמעויות של ארבעת הערכים הללו ניתן לבחון דרך שני צירים: הציר הפונקציונאלי והציר הרגשי

Equalizer
Equalizer - בחינה של 4 ערכים: מוניטין, חשיבה מערכתית, הקשר האישי ותחושת המחויבות דרך שני צירים: הציר הפונקציונאלי והציר הרגשי

לאחר חשיפת הצירים, אנו בונים את המסלולים המובילים להגשמתו של כל ערך. מסלולים אלה הינם רצפים של התנהגויות המקבילים לרצפי המשמעות הטמונים בתבניות הידע והרגשות, החבויות בתת ההכרה של הלקוח. כך באמצעות מודל מארגן אחד, מתבהרים לאירגון יעדיו וכיווני הפעולה להגשמתם.

ל- Equalizer שני יישומים מרכזיים:

Value Equalizer - יכול לספק מענה על השאלה מה מייצר ערך עבור לקוחות האירגון, צרכניו או עובדיו ולעצב מענה הולם.

Strategic Equalizer - הכלי מאפשר זיהוי של צירי הערך האירגוניים ועיצוב ייעוד, חזון ואסטרטגיה אירגונית בהלימה לנקודת האיזון הנכונה לאירגון, ביחס לזהותו ולסביבה העסקית בה הוא פועל.

דוגמאות לצירי ערך אירגוניים: גמישות/ריכוזיות, עצמאות/ תלות, לוקאךחות/ גלובליות, שמרנות/חדשנות, אינדיבידואליות/קהילתיות.

ספטמבר 2006