LQ - Leadership Quality TM

לוגו פייסבוק
לוגו טוויטר
לוגו לינקדין

אינטליגנציה מנהיגותית הינו מושג חדש, אותו טבענו לצורך ההבהרה של היכולות הנדרשות ממנהיגים בארגון, על-מנת להוביל, באמצעות עיצוב חזון ותמונת עתיד ובאמצעות מיומנויות השפעה ותקשורת.

מנהיגות = חזון ודרך X השפעה

על-מנת, להצביע על מרכיבי היסוד שעל מנהיגים להצטיין בהם, מיפינו ב- TACK את האיכויות הנדרשות ממנהיגים. ביצענו את תהליך המיפוי, הן באמצעות מחקר משווה בין מחקרי המנהיגות הרבים שפורסמו לאורך 30 השנים האחרונות, והן באמצעות המפגש המתמשך שלנו עם אלפי מנהלים.

LQ - Leadership Quality - מודל
מודל LQ - Leadership Quality - מצד אחד בניית חזון ותמונת עתיד: היכולת להתוות כיוון, יישור לאסטרטגיה, מיקוד עסקי ומקצועיות. ומצד שני היכולת השפעה ושינוי: היכולת ליישם למידה מתמדת, הנע (מוטיבציה) היכולת לתקשר והיכולת לנהל רגשות.

ממודל זה נגזר שאלון ייעודי, המאפשר לכל מנהל לבחון את יכולותיו בכל אחד ממרכיבי המנהיגות, להגיע אל ציון ה- LQ האישי ולראות את מיקומו במודל ה- ™Spider Management.

שילוב מושכל של יכולות ה- LQ, מבטיח יישום החזון ורתימת כלל האירגון ואנשיו להשגת הצלחות והישגים. יכולת ההוצאה אל הפועל, הינה הנגזרת של מיומנויות ה- LQ.

היכולת להתוות כיוון - Sets Direction

מנהיגים מעצבים חזון, מתרגמים אותו לתמונה של מציאות אלטרנטיבית (לזו הקיימת בהווה) ומייצרים תפישה תומכת, שמסייעת להניע את האירגון. עובדים ומנהלים באירגון חווים בהירות כשהם מסתכלים קדימה, ומסוגלים להשיב על השאלה "לאן פנינו מועדות". ביטויים נוספים של היכולת להתוות כיוון הינם: כמות הזמן שמקדיש המנהיג לעיצוב החזון, המידה בה הוא ממפה משאבים וכוחות המקדמים מצוינות, הפעלת צוות למיצוי החשיבה על העתיד וליצירת מחויבות למשימה.

היכולת ליישם למידה מתמדת - Learning

מנהיגים משפיעים באופן ישיר על עיצובה של סביבה לומדת. היכולת להוביל קדימה מותנית בלמידה עצמית מתמדת בתחומי הסביבה העיסקית, חידושים טכנולוגיים, מגמות ותהליכים עיסקיים. מנהיגים מגלים סקרנות והקשבה לסביבה המיידית (מיקוד מיוחד בלקוחות ובעולמם) אך גם לתחומים משיקים, ומבצעים השלכה מעולמות תוכן אחרים, לתחום בו הם עוסקים. יכולתם של מנהיגים להיענות ולהגיב למתרחש בעולם מורכב ודינמי, נובעת מתוך חיפוש אקטיבי של מידע ויצירת תובנות ממנו. הפתיחות ללמידה מתבטאת גם ביצירת למידת עמיתים ולמידה באירגון כמו גם התייעצות עם מומחי תוכן ואחרים.

יישור לאסטרטגיה - Aligns

היכולת לייצר הנעה בכיוון שמגדירים החזון והאסטרטגיה, באמצעות תקשור שוטף לעמיתים, כפיפים ומנהלים. איכות קריטית הינה רמת הנחישות והדבקות באסטרטגיה שהותוותה. מנהיגים בונים את אמון אנשיהם בהם, מתוך עשייה משותפת ודגש על אמינות, יושרה ודוגמא אישית. שיתוף במידע, בהירות המסרים, עמידה בהסכמים ובהתחייבויות - הינם אבני היסוד לאמון במנהיג.

מניע - Motivates

על-מנת להגיע לפעולה ולייצר מומנטום לגלגל התנופה, המנהיג מתמקד ביצירת מוטיבציה במעגלים משמעותיים - הצוות הניהולי, תהליכי ליבה באירגון ועובדים. מנהיגים מיישמים באירגון תהליכי חניכה ופיתוח אישי של מנהלים ועובדים, מבטאים הערכה לביצועים ולתרומה ומציינים הצלחות בפומבי. חיבור אנשים לאסטרטגיה, שיתוף במידע, פתיחות לדעות שונות, השראה מנהיגותית של סובלנות ומסרים של למידה גם מחוסר הצלחה (בניגוד לחיפוש אשמים ויצירת חשש מניצול הזדמנויות) - מניעים עובדים ומנהלים באירגון, לאתגר את עצמם ולהשיג תוצאות -על.

מיקוד עסקי - Business Oriented

מעבר ליצירת בהירות חזון, תמונת עתיד ואסטרטגיה, מיקוד עיסקי מייצג את התנהגותם ואמירותיהם של מנהיגים. מנהיגים משקיעים זמן רב בניתוח והבנת השוק העיסקי, מבינים מגמות עיסקיות קיימות ועוסקים בחיפוש הזדמנויות לצמיחה עיסקית עתידית. המכוונות העיסקית מתבטאת גם בהבנה פוליטית ויישומה בהחלטות המתקבלות, וביצירת שיתופי פעולה רלוונטיים להצלחה והשגת יעדי האסטרטגיה.

היכולת לתקשר - Communicate

מנהלים מכוונים ומדריכים את עובדיהם, מפרשים מידע ומנסחים משימות. מנהיגים, שאינם נשענים על סמכות ניהולית, נסמכים על תקשורת - מילים המייצרות הנעה קדימה, אנרגיה, התלהבות, מחויבות ותחושת שיתוף. מנהיגים בונים ומשמרים רשת חברתית משמעותית. מנהיגים מדברים לכל אחד בשפה שלו, מתוך הבנה של נקודת מבטו. מנהיגים מייצרים קואליציות, שתופי פעולה, מתוך ביטוי, תקשור והבנה של אינטרסים שונים. מנהיגים יודעים להעביר מסרים אפקטיביים גם ב"אחד על אחד" וגם ב"אחד מול רבים". הם יודעים להציג רעיון ולרתום. מנהיגים מבינים את הצורך בתקשורת פנימית באירגון, ולא רק במיצוב ומיתוג באמצעות מסרים ללקוחות ולבעלי המניות.

מקצועיות - Professional

דיון מתמשך עוסק בשאלה מהי רמת המומחיות הנדרשת בדרגי הניהול השונים. בעבר נשמעו בעולם הניהול אמירות על יכולת לפתח ידע רחב במגוון תחומים, גם במחיר המומחיות, כאשר הפיצוי על כך מגיע מהתמחותם של אחרים באירגון (מנהלים בכירים, מומחי תוכן). ההתנסות שלנו בעבודה עם מנהלים, מצביעה על חשיבותה של הסמכות המקצועית ביכולת ההשפעה. הבנה מעמיקה ומקצועיות מסייעים למנהיג למצב את עצמו כמוביל ביחידה אותה הוא מנהל ובאירגון.

היכולת לנהל רגשות - Manages Feelings

על אינטליגנציה רגשית נכתב רבות (גולמן, גרדנר). יכולתם של מנהיגים בהיבט זה משמעה, גילוי רמת הסתגלות גבוהה למצבי קושי וחוסר וודאות ומתן מקום, במצבים אלו, להיבט רגשי ולא רק למענה משימתי. היכולת לנהל ולווסת את רגשות האנשים מבוססת על רמת מודעות גבוהה לתהליך פנימי, על יכולת עצירה ומתן מקום לרגש, לפני המחשבה השכלית על פעולה. ניהול רגשות האחר - מתן מקום לתחושותיהם של אנשים אחרים, מול אי וודאות וקושי, לפני שיפוט או מתן פיתרון מוחשי. מנהיגים ניחנים ביכולת לזהות רגשות ולהתנהל לאור הזיהוי - לנסח אמירות מקדמות, להוות דוגמא אישית, לגלות אמפטיה, להיות סבלני יותר וכדומה.

פברואר 2007