לחיות את המתח

לוגו פייסבוק
לוגו טוויטר
לוגו לינקדין

איזון הוא לא עמידה באמצע וגם לא פשרה שמחייבת ויתור, איזון הוא היכולת לחיות ב- 100% בשני הקצוות, על אף המתח ביניהם.

שמרנות או חדשנות, פיקוח או אוטונומיה, פיזור או מיקוד, תכנון או גישוש. עמידה של שני ערכים / צרכים / רצונות / שאיפות האחד מול השני, מייצרת קונפליקט. החשיבה המקובלת תבקש לקבל הכרעה ביניהם. חשיבה כזו, המתקשה להתמודד עם סתירות, אינה מקבלת את מורכבות הקונפליקט ואת הרצפים שניתן לייצר בין מה שנראים כקטבים רחוקים. איזון הוא תוצר הקונפליקט, כאשר יש יכולת לאמץ את שני הקטבים. איזון אינו פשרה, הוא גם לא עמידה באמצע או בעמדת הסטטוס קוו. איזון הוא הפתרון היצירתי של הקונפליקט, הוא השאיפה להיות 100% גם וגם.

איך חיים עם גם וגם? כאשר מוכנים להכיל את הניגודים והמתח שביניהם, ניתן להגיע לפתרון היצירתי שמסמל האיזון. זה מצריך התמקמות מחדש אל מול השאלות היומיומיות ועמידה על מידת הסובייקטיביות שבהבנתן. רק אחרי עבודה של מיפוי הסוגיות וההבנה מה מניע את פירושן, ניתן למצוא את נקודת האיזון. להלן דוגמאות למרכיבי זהות, שמסמלים קטבים מנוגדים. לכל אחד מהם מתלווים הטרנדים הצרכניים שמשקפים אותם ואיך ניתן לאמץ אותם במקביל – לבחור גם וגם.

בחירת הרצפים שלנו מבטאת את המגמות החברתיות המשפיעות ביותר שמצאנו:

 • הגשמת ציפיות - אותנטיות
 • נוחות - העזה
 • ריגשי - רטורי
 • חופש ושחרור - רדיפה אחרי הצדק
 • עצמאות - שיתוף
 • פירסום - חריצות

הגשמת ציפיות

אותנטיות

הגדרה: הגשמת ציפיות מבוססת על ההרגשה כי משהו חסר. העיסוק בכך עולה עם התחזקות תרבות הצריכה: הפיכת חלומות לתעשייה – החלום מקושר לזוהר, להצלחה והוא מתוקשר כנגיש מאוד. המעבר לחברה הישגית – מגביר את הציפיות החברתיות, כך שישנם מודלים ברורים ומוכרים, למי יכול להיחשב מוצלח.

הגדרה: אותנטיות מסמלת חיבור לעצמי, לקהילה, לתחנות המוצא של החיים, למשהו פשוט, נגיש ואמיתי. היא מתבטאת בניסיונות להקשיב ל"רחוב", לחיפוש אחר העממי, לראיית הקהילה כגוף שאיתו מחלקים מחדש את המשאבים.

דוגמאות: בתי ההימורים, "כוכב נולד", ניתוחים פלסטיים, בתי ספר למנהל עסקים.

דוגמאות: התקרבות עסקים לקהילה, תנועות אנטי – לוגו, חזרה לטבע, התלכדות בקהילות, תחנות אזרחיות, חיבור מחודש לעדתיות.

במימד האירגוני:

 • מחויבות לחזון ולאסטרטגיה בהירה.
 • יצירת מותג, שמתקשר רגשית ורציונלית ושאינו מייצר סתירות בין ערכיו לבין המציאות.
 • התמודדות עם פיתויים, שיכולים להגשים ציפיות בטווח קצר, אך עשויים לפגוע באותנטיות.

במימד האירגוני

 • לחזק את הקשר עם הקהילה הפרטית (פנים ארגוני, משפחתי) ועם החיצונית (אזור מגורים, המדינה).
 • לעודד הקשבה לקולות שונים.
 • לבדוק הלימה בין ערכי הליבה לבין המציאות החוץ ארגונית.

היחס לאותנטיות: תעשיית החלומות יכולה לחפש אחר האותנטי, כהצדקה פנימית לפעולתה.

היחס להגשמת ציפיות: לעיתים גם השאיפה לאותנטיות הופכת להיות סוג של מוצר / מותג, שצריך להגיע אליו.

נוחות

העזה

הגדרה: נוחות מסמלת שקט, שלווה והשלמה. היא מציעה רווחה, נעימות וגם התרחקות מהכרעה, מהתמודדות עם בעיות היומיום ומלחצים חברתיים, משפחתיים ואחרים.

הגדרה: העזה נובעת מהחתירה להיות הראשון. היא השאיפה להלך על הקצה, לגעת בלא נודע, להמציא ולגלות דברים חדשים. בשביל לקיים אותה צריך אומץ, מעוף, חזון ונכונות לקחת סיכונים וסיכויים.

דוגמאות: חופשה בסיני, הסלוגן "את הכי יפה שנוח לך" של טבע נאות, יצירת סביבת עבודה שמגישה מגוון של שירותים, צריכה באינטרנט.

דוגמאות: ספורט אקסטרים, חברות סטארט אפ, תוכניות ריאליטי כדוגמת "סוף הדרך" והחיפוש אחר טרנדים.

במימד האירגוני:

 • לקיים שגרה, שתאפשר ביטחון בקרב העובדים, כך שיוכלו להתפנות לעבודה.
 • ליצור בסיסים רחבים של מידע, דיאלוג והקשבה, כחלק מתהליכי קבלת החלטות.
 • ליצור שפה בעבור המותגים, כך שישדרו נוחות, רגיעה ויציבות.

במימד האירגוני:

 • להשקיע משאבים בעבודה על הדבר הבא, כחלק מהדאגה לצמיחה עתידית.
 • להתמודד עם הפחד בתהליכי קבלת החלטות, שאינם מבוססים על בטחונות משמעותיים.
 • לעודד ביקורת, רעיונות וספקות, בנוגע לכל הנושאים בהם עסק / עוסק / יעסוק האירגון.

היחס להעזה: לפעמים זו העזה לבחור בנוחות, במיוחד כשזה נגד החוקים החברתיים ובעד נוחות אישית.

היחס לנוחות: לפעמים זה נוח לבחור בהעזה, במיוחד כשמתלווה לזה הערכה חברתית.

ריגשי

רטורי

הגדרה: השיח הפסיכולוגי, שמדגיש הקשבה והכלה של נפש האדם, הפך לשפה מדוברת. השיח הזה מייצר כלים, שמאפשרים הבנה ופירוש של תהליכים סמויים וגלויים.

הגדרה: עם העלייה בהשפעת המדיה על עיצוב והבניית החיים, התחזק מעמדה של הרטוריקה כמסר עיקרי. המילים עשויות להעביר מסר שבצידו קסם, השראה, מיקוד, כישרון וגם הסחה.

דוגמאות:

צריכה של טיפול נפשי, עלייה במקצועות בריאות הנפש, חיפוש אחר יצירת מערכת יחסים רגשית בין המותג ללקוח, התחברות לתורות מזרחיות.

דוגמאות: קיצור זמן המסך, הגדלת כותרות העיתונים, היכולת המגנטית המיוחסת לנואמים מסויימים.

במימד האירגוני:

 • העמקת ההבנה של תהליכים ארגוניים, מהפרספקטיבה של המימד הריגשי.
 • עידוד העובדים להביע רגשות ולהתמודד איתם כחלק מהתקשורת היומיומית.
 • שימוש בכלים פסיכולוגיים, כאשר עורכים מחקרים וניתוח של השוק.

במימד האירגוני:

 • לייצר תקשורת בהירה, מנוסחת וממוקדת, כדי להעביר מסרים בתוך האירגון.
 • לייצר מותגים,שיעבירו מסר ברור ועקבי, בשפה שקהל היעד מבין.
 • להתמודד עם מתחרים, שנשענים על רטוריקה כאסטרטגיה מרכזית.

היחס לרטורי: כיוון שלרוב גם את הרגשי מביעים במילים, צריך לבדוק אם הדיבור הרגשי לא גולש לרטוריקה.

היחס לריגשי: תשומת לב לאופן בו הדובר עושה שימוש בשפה, עשויה להדגיש את המניעים הרגשיים, שעומדים מאחורי המילים.

חופש ושחרור

רדיפה אחרי הצדק

הגדרה: חופש ושחרור מסמלים, פריצה של גבולות. ניתן להגיע אליהם באמצעות נאמנות וחיבור עצמי. חופש הוא גם היכולת לקיים שונות, לא למלא אחר מוסכמות ולא להיות כבול לאופני הייצוג המוכרים.

הגדרה: הנהירה אחר עיצוב והמשגה של ערכים אוניברסלים, נעשית בדרך כלל בתוך קהילה, שחבריה חולקים רעיונות וערכים. במרחב הפומבי, מנהלות קבוצות שונות משא ומתן על אותם ערכים ועל ההיררכיה ביניהם.

דוגמאות: אסקפיזם, מהפיכת האינטרנט, חוזים אישיים, מודלים אחרים למשפחה.

דוגמאות: כרסום בספקנות, פריחת הלאומיות כמרכיב זהות, שמירה על מעמדם של המוסדות.

במימד האירגוני:

 • לעודד ביטוי אישי של עובדים, החל בסביבת העבודה ועד להטבעת חותם בעשייה.
 • לאתר ולהבין את המכשולים ליישום החזון.
 • לבחון את הנורמות הארגוניות אל מול המציאות, כך שלא ייווצר פער בדרגות החופש שהן מאפשרות.

במימד האירגוני:

 • להכיר את הערכים, האמונות והשאיפות של הלקוחות ולהתאים את המוצרים אליהם.
 • לדאוג שהחזון הארגוני ישקף את האמת הפנימית של האירגון.
 • ליצור מנגנוני משוב, שישקפו את ההלימה בין הערכים להתנהגות האירגון.

היחס לרדיפה אחר הצדק: כדי שהחופש לא יגלוש לאנרכיה, הוא חייב להיות מוגדר על ידי ערכי מוסר.

היחס לחופש ושחרור: רדיפה אחר הצדק, שמנותקת מהקשר ומביקורת, יכולה לגלוש לשלילה של רעיונות / צרכים.

עצמאות

שיתוף

הגדרה: להרגיש, לחשוב ולפעול, מתוך אי תלות באחרים ותוך דאגה ושמירה על אוטונומיה. עצמאות היא מרחב, שנרכש בעזרת מודעות, כוח ויוזמה ומאפשר צמיחה אישית ממוקדת.

הגדרה: שיתוף מבטא את השאיפה לחיות, לפעול ולתקשר עם אנשים נוספים. מסמל את הצורך בביטחון, בקרבה ובתחושת דמיון ושוויון.

דוגמאות: טיפוח הגוף, השקעה בקריירה, עליה בגיל הנישואין, התפרקות הקיבוצים.

דוגמאות: חזרה לקהילתיות, שיתוף באמצאות האינטרנט, מיזוגים ושיתופי פעולה בין חברות, פריחה של הפסיכולוגיה הפופולארית.

במימד האירגוני:

 • לשמור על מימד ההיררכיה באירגון ועל חלוקת התפקידים.
 • לשאוף לנהל עם כל אחד מהפרטים באירגון מערכת יחסים אישית.
 • ליצור מותג שמדבר עם אינדיבידואלים.

במימד האירגוני:

 • להבנות במערכת הארגונית, על כל רבדיה, תהליכי שיתוף והתייעצות.
 • לחתור ליצירת שיתופי פעולה, בהתאם לערכי הליבה של האירגון.
 • לחפש מגוון של קולות, דעות ותפיסות, כחלק מהעבודה על הדבר הבא.

היחס לשיתוף: תנאי תחרות מבוססים על ההנחה כי יש שונות בין הפרטים, אך יש גם קרבה גדולה. שיתוף פעולה, שגבולותיו מוגדרים, עשוי להוות יתרון תחרותי.

היחס לעצמאות: שיתוף לא צריך למחוק את המימדים הייחודיים של כל פרט. שמירה על מרחבים אוטונומיים היא מפתח לשותפות מוצלחת.

פירסום

חריצות

הגדרה: מסמל זוהר, שמוצג באופן פומבי. פירסום מקוטלג כמנוף לצמיחה, כאקט שאמור להעלות את הערך, אך במקביל נתפס כזמני וככזה שלא בהכרח מבטיח מה יהיה בעתיד.

הגדרה: מסמלת שקדנות, התמדה והשקעת משאבים לאורך זמן. מיוחסים לה הבנה עמוקה של העשייה, התמקדות, ביטחון, רצינות ובשלות, אך גם חוסר מעוף, קושי ושחיקה.

דוגמאות: עליית כוחה של התקשורת בהבניית המציאות, סלבריטאות כמקצוע, פירסום כשפה המקדמת מכירות.

דוגמאות: חנויות מעצבים, מסעדות עם מסורת, יוקרתם של אנשי מחשבים.

במימד האירגוני:

 • שימוש בפירסום, לשם תפיסת מקום טוב אצל הקהל והקפדה על ההלימה בינו לבין המותג.
 • השקעה בערוצי פירסום שונים, שמתאימים לאופי של החברה ומוצריה.
 • ליצור הבנה מעמיקה, של העובדים, למסרים הפרסומיים ולשאוף ליצירת הזדהות איתם.

במימד האירגוני:

 • להקפיד על ביקורת בונה כלפי עובדים וכלפי תהליכים בארגון.
 • יצירת סביבת עבודה, המאפשרת את קיומם של תהליכים ארוכי טווח ושאינם רווחיים באופן מיידי.
 • לבנות את האסטרטגיה מתוך גישה, המאמצת חריצות על שלל היבטיה וכך גם לתקשר אותה לעובדים ולדאוג ליישומה.

היחס לחריצות: פירסום טוב מחייב בדרך כלל השקעה במחקר והבנה של החברה והמוצר.

היחס לפירסום: חריצות מייצרת נוכחות, שנחשבת למעמיקה ואיכותית לטווח ארוך.

אוקטובר 2005