יישום החלטות אסטרטגיות - סקר

לוגו פייסבוק
לוגו טוויטר
לוגו לינקדין

שיטה ומשיבים

 • שלחנו סקר אלקטרוני ללמעלה מ – 2000 מקבלי החלטות בכ- 400 ארגונים בישראל
 • אחוז ההחזר היה 16.1% - 330 משיבים (נדהמנו בעצמנו, תודה רבה על ההיענות)
 • רבע מהמשיבים הינם מנכ"לים ועוד 40% חברי הנהלה בכירה
 • 35% הנוספים – מנהלים מדווחי סמנכ"לים (18%) וראשי צוותים או מנהלי מחלקות (17%)
 • בסקר 11 שאלות למענה סגור, בחירה מתוך אפשרויות, ושתי שאלות פתוחות
 • הסקר הכיל שאלות עקיפות על שוק התחרות וישירות על הארגון של המשיב
 • הובטחה אנונימיות למשיבים
 • הסקר בוצע באמצעות אפליקציית הסקרים וההערכה של TACK

שאלות המחקר המרכזיות

 • כמה מן הארגונים בתחום העיסוק שלך, פועלים עפ"י אסטרטגיה ארוכת טווח?
 • האם החלטות אסטרטגיות מיושמות?
 • מה הן הסיבות העיקריות לאי-יישום החלטות אסטרטגיות? (שאלה אחת נעזרת ושאלה אחת פתוחה ובלתי נעזרת)
 • מה נדרש על-מנת ליישם החלטות אסטרטגיות? (שאלה פתוחה ובלתי נעזרת)

ממצאים עיקריים

 • רק ל- 10% מהארגונים יש אסטרטגיית ארוכת טווח באופן גלוי ומוצהר
 • 46% מההחלטות האסטרטגיות מיושמות בחלקן הגדול
 • רק 1% מהמשיבים ציינו שהחלטות אסטרטגיות מיושמות במלואן
 • 59% טענו שרק כמחצית או פחות מההחלטות האסטרטגיות מיושמות
 • מידת הוודאות שהחלטות אסטרטגיות יבוצעו בארגון הינה 43%
 • הסיבות העיקריות לאי יישום החלטות אסטרטגיות הן: תרבות ארגונית וחוסר משמעת; פוליטיקה ארגונית ואינטרסים אישיים; וחוסר מנהיגות של ההנהלה הבכירה

ניהול לקוי, חוסר אמון במנהיגות ופחד משינוי ומחדשנות משתקים ארגונים

למה החלטות לא מיושמות בארגון שלך?

 • מרכיבי התרבות (50% מהמשיבים ציינו תכנים הקשורים ב: ) מנהיגות, תקשורת, פוליטיקה ארגונית ואינטרסים אישיים, פחד משינויים, חוסר נחישות, חוסר יכולת לרתום את כלל דרגי הארגון, תעדוף לקוי והקצאת משאבים לא מספקת.
 • יכולת הניתוח המיקצועית והחיזוי לטווח ארוך הקיימת בארגון (18% מהמשיבים).
 • חרדת הביצוע (27%) חוסר יכולת לתרגם החלטה לעשייה, גזירת תוכניות עבודה, בניית כלי בקרה וניטור, זמן רב שעובר בין החלטה לביצוע, והחשוב שנדחה מפני הדחוף.

גם מנכ"לים מקטרים על חוסר מנהיגות בארגון שלהם עצמם

 • מנכ"לים שהשתתפו בסקר (כ - 25% מהמשיבים) טענו שבארגון שלהם הם חשופים לפחד מפני שינויים, לפוליטיקה ארגונית ואינטרסים אישיים המשתקים את הארגון שלהם עצמם.
 • מנכ"לים נטו לציין ששינויים תכופים המתקיימים בשוק בו הם פעילים מונעים גם מהם את היכולת לחזות שינויים שיידרשו בטווח זמן בינוני וארוך.
 • התירוץ השכיח של המנכ"ל היה עודף מטלות, מיעוט משאבים, חוסר יכולת לתעדף משימות, חוסר משמעת של דרגי המנהלים וחוסר בתהליכי ניטור ובקרה.

מה נדרש כדי ליישם? (שאלה פתוחה)

 • לרתום – היתה המילה השכיחה ביותר שצויינה (מנהלים, דרגי ביניים).
 • משמעת, להט ונחישות, כלי בקרה – היו הביטויים הבאים שצויינו
 • מינוי של סוכן שינוי ושינוי התרבות הארגונית, כולל תקשורת עם כלל העובדים, היו המלצות שכיחות נוספות.
 • בניית מבנה ארגוני מקביל הפנוי לתכנון וליישום האסטרטגי
 • בניית כלי מודיעין עיסקי
 • מתן סמכויות למנהלי הפיתוח הארגוני
 • התמודדות בשקיפות עם מרכיבי התרבות המשתקים

להערכתך, כמה מן הארגונים בתחום העיסוק שלך, פועלים עפ"י אסטרטגיה ארוכת טווח?

גרף התוצאות
2. עשרים וחמישה אחוזים מהמשיבים חושבים שארבעים אחוזים מהארגונים פועלים לפי אסטרטגיה ארוכת טווח גרף התוצאות לשאלה. 3. עשרים וחמישה אחוזים מהמשיבים חושבים ששישים אחוזים מהארגונים פועלים לפי אסטרטגיה ארוכת טווח 4. שמונה אחוזים מהמשיבים חושבים ששמונים אחוזים מהארגונים פועלים לפי אסטרטגיה ארוכת טווח 5. שני אחוזים מהמשיבים חושבים שמאה אחוזים מהארגונים פועלים לפי אסטרטגיה ארוכת טווח - 1. ארבעים אחוזים מהמשיבים חושבים שעשרים אחוזים מהארגונים פועלים לפי אסטרטגיה ארוכת טווח

מה מידת היישום של החלטות אסטרטגיות בארגונים?

גרף התוצאות
1. אחוז אחד מהמשיבים חושב שהחלטות מיושמות במלואן 2. ארבעים ושישה אחוזים חושבים שההחלטות מיושמות בחלקן הגדול 3. חמישים ושניים אחוזים חושבים שחלק קטן מההחלטות מיושם 4. שני אחוזים חושבים שההחלטות האסטרטגיות כלל לא מיושמות

מה מידת היישום של החלטות אסטרטגיות בארגון שלך?

גרף התוצאות
1. שני אחוזים מהמשיבים הצהירו שבארגון שלהם ההחלטות האסטרטגיות מיושמות במלואן. 2. שלושים ותשעה אחושהים דיווחו שבארגון שלהם רוב ההחלטות האסטרטגיות מיושמות 3. שלושים ושניים אחוזים דיווחו שבארגון שלהם מיושמות כמחצית מההחלטות האסטרטגיות. 4. עשרים ושישה אחוזים הצהירו שמעט מאד החלטות אסטרטגיות מיושמות בארגון שלהם. 5. אחוז אחד דיווח שהחלטות אסטרטגיות כלל לא מיושמות בארגון שלהם

כשבארגון שלך מקבלים החלטות, מהי מידת הוודאות שהחלטות אלו יבוצעו במלואן?

גרף התוצאות
1. שלושה אחוזים הצהירו שבארגון שלהם ישנה ודאות מלאה שהחלטות אסטרטגיות יבוצעו במלואן. 2. שלושים ושלושה אחוזים הצהירו שרוב ההחלטות האסטרטגיות יבוצעו 3. ארבעים ושניים אחוזים דיווחו שכמחצית מההחלטות יבוצעו 4. עשרים ואחד אחוזים דיווחו שמעט מאד החלטות יבוצעו 5. אחוז אחד דיווח כלל לא קיימת וודאות שההחלטות האסטרגיות שהתקבלו יבוצעו.

אפריל 2006